Challenge terms and Privacy Policy

Challenge voorwaarden en het privacybeleid

GZA Ziekenhuizen organiseert de verpleegkundige challenge op het beveiligde platform EDITx. 

RESULTATEN, GEGEVENSBESCHERMING & DELEN VAN INFORMATIE  

In dit kader worden een aantal persoonsgegevens van de deelnemers verzameld, namelijk de voornaam, de naam, het adres, de geboortedatum, het e-mailadres, het telefoonnummer en het LinkedIn profiel (indien beschikbaar). Die gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Controleren of de wedstrijd correct verloopt (nagaan of alles volgens de regels verloopt);
 • EDITx analyseren en optimaliseren;
 • Het Stateboard & Leaderboard opstellen na afloop van de Challenge. 

EDITx deelt de persoonsgegevens van de deelnemers (naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres) uitsluitend met GZA en eveneens met elke Belgische overheidsinstelling of -organisatie die daarom zou vragen (in geval van onregelmatigheden).

De partner van de wedstrijd gebruikt de wedstrijdgegevens van de deelnemers voor de volgende doeleinden:

 • Contacteren van alle deelnemers om de uitslagen van de Challenge mee te delen;
 • Contacteren van de deelnemers die mogen deelnemen aan de finale; 
 • Contacteren van de deelnemers in het kader van vacatures of stages.

GELDIGE DEELNAME EN DISKWALIFICATIE 

De volgende redenen leiden automatisch tot de diskwalificatie van de deelnemer, ook al zouden wij dat betreuren:

 • Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en in België of de grensstreken gedomicilieerd zijn om uitgenodigd te kunnen worden voor de finale en een prijs te kunnen winnen;
 • Er is slechts één inschrijving per persoon toegelaten;
 • De deelnemer mag alleen in eigen naam deelnemen en niet in naam van een andere persoon;
 • De persoonsgegevens van de deelnemers mogen via verschillende bronnen gecontroleerd worden. Onjuiste informatie of vervalste gegevens van een deelnemer leiden automatisch tot de schrapping van zijn inschrijving of het verlies van een mogelijke prijs;
 • Het meedelen en/of publiceren van om het even welke gegevens, vragen of oplossingen die verband houden met de wedstrijd en het rechtstreeks of onrechtstreeks delen van deze informatie met een andere deelnemer voor de wedstrijd afgelopen is;
 • Pogen om de website te hacken of initiatieven te nemen die een negatieve impact kunnen hebben op het proces/normale procedureverloop van de wedstrijd. Dat kan bovendien beschouwd worden als een wetsovertreding en de organisator behoudt zich het recht voor om een gerechtelijke procedure op te starten en langs die weg een schadevergoeding te eisen;
 • Het feit dat men meer dan een deelnemersprofiel aangemaakt heeft in het kader van de wedstrijd.